WONDERFUL THEMEPARK VUNG TAU PROVINCE, VIETNAM

SUB DEVELOPMENT:                                                                   
.
COMMERCIAL:
THƯƠNG MẠI
1,640,000 m2
RESIDENTIAL:
NHÀ Ở
162,000 m2
RECREALTIONAL:
VUI CHƠI GIẢI TRÍ
539,750 m2
TOTAL BUILD_UP AREA:
TỎNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
2,366,750 m2
TOTAL LAND AREA:
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT
155 Hectares

INCLUDING:
.

WONDERFUL THEMEPARK:
CÔNG VIÊN KHÁNH TIẾT
85 Hectares
SITE COVERAGE APPOX 30-40% ONLY
.

MẶT ĐỘ XÂY DỰNG                                                                 

.
TOTAL BUILDING AREA:
TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG

2,506,000 m2

BUILDING COVERAGE AREA:
DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

139,000 m2

PLOT RATIO:
HỆ SỐ SỬ DỤNG
1:7

TOTAL NUMBER OF PARKING PROVIDED
TỔNG SỐ XE CỦA BÃI XE

11,000 (ESTIMATED)

REMARKS:
GHI CHÚ

.
THE ABOVE INDEXES MAY BE ADJUSTED AFTER THE CONTENTS OF THE PROJECT IS CONFORMED
.

NHỮNG THÔNG SỐ TRÊN SẼ ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU KHI NỘI DUNG DỰ ÁN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH.

.