WONDERFUL THEMEPARK VUNG TAU PROVINCE, VIETNAM


THE THEME PARK

 Just as any large shopping complex requires an anchor tenant, so the success of a major new urban development also requires an anchoring scheme to cpture the imagination of the public – recant international coverage of the Singaporean casino developments are cases in point. As barriers between nations break down and international travel and work restrictions constantly ease, so the successful cities of the future will be those that offer an attractive living environment, complete with cosmopolitan diming, 24-hour entertainment and a lifestyle attractive to both adults and their dependant children.It is for the reason that we have as the anchor tenant of our development a large well landscaped theme park. It will offer the workers of Vung Tau City the immediate grantification via food, entertainment and leisure that is becoming so important to build, attract and retain a world-class community of high-salary professional that form the core of any city’s revenue base. The existing goll-course joining our site to the

sea is just the beginning. Our development will ensure that Vung Tau City becomes the major leisure and hospitality centre in Indochina.
Several fundamental elements need to be present to make any theme park desireable: attractiveness, varied activities, convenience, mystique and tranquility. Out theme park at Wonderful World will achieve these aims by providing the following World-Class zones: of millions of otherwise sultering people – their parents.


CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ


Cũng như bất cứ thương xá lớn đều đòi hỏi sự tin cậy của khách hàng, cho nên thành công trong sự phát triển đô thị mới chủ yếu cần đòi hỏi kế hoạch bám chặt lấy sự sáng tạo của cộng đồng quốc tế thí dụ như sự phát triển casino gần đây của người Singapore cũng đánh tan rào cản du lịch trong nước và quốc tế và không bị hạn chế về cấp giấy phép làm việc, cho nên thành công của đô thị trong tương lai sẽ đưa ra những điểm đó để thu hút môi trường sinh sống, với đầy đủ sự vui chơi giải trí, nhà hàng ăn uống đa dạng mở cửa 24/24 và thu hút lối sống cho người lớn và trẻ em sống trong khu căn hộ.
Đó là lý do chúng tôi chú trọng bám chặt khách hàng trong sự phát triển có quy mô của chúng tôi. Công viên giải trí sân vườn ngoại cảnh đẹp, đó sẽ đem lại cho công nhân thành phố Vũng Tàu có thu nhập theo đường lối vui chơi giải trí đó sẽ trở thành quan trọng cùng nhau tạo nên thu hút và duy trì 1 hạng cấp có mức chuyên nghiệp cao của thế giới, để hình thành điểm chính thu nhập cơ bản của bất kỳ đô thị nào. Sân gôn hiện hữu kết hợp với khu đất này đi ra tới biển chỉ là sự bất đầu. sự phát triển của chúng toi sẽ đảm bảo TP Vũng Tàu trở thành nơi thư giãn chính và trung tâm chính của khách tại Đông Dương.
Vài yếu tố cơ bản cần có để thể hiện cho bất kỳ Công Viên Giải Trí, sự khát khao, hấp dẫn, hoạt động khác nhau, thuận tiện không khí thần bí, sự yên tĩnh, công viên giải trí của chúng ta ở Wonderful World sẽ giành được những mục tiêu cung cấp nơi ở đẳng cấp thế giới cho hàng triệu người.