English
  Trang chủ
  Giới thiệu
  Dự án
  + Thuỷ cung
  + Thế giới kỳ diệu
  Lễ trao giấy chứng nhận
  Điều khoản dịch vụ
  Thông tin yêu cầu
  Liên hệ
  Hộp thư

Good Choice USA Vietnam , Inc.
( Office Viet Nam )

Add: 365 Nguyen An Ninh Street, Ward 9, Vung Tau City,
Ba Ria - Vung Tau


Tel: (84-64)355 3868  
Cel:(84) 908 280 687
      (84) 122 263 9587
      (84) 907 644 175
Fax: 064 355 3868
       1-888-282-9939

Website: www.goodchoiceusa.com
Email: info@goodchoiceusa.com 

Các điều khoản về dịch vụ1. Chào mừng bạn ghé thăm website của Good Choice of USA Group (“GCG”). “GCG sites” (hoặc ở dạng số ít hoặc số nhiều) bao gồm những những Internet site khác mà những điều khoản sau về việc sử dụng được đưa vào. GCG và bất kỳ và tất cả những thực thể mà quản lý, hoặc được quản lý bởi hoặc là chi nhánh hoặc chịu sự quản lý chung với GCG được gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”.

VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG SAU MỘT CÁCH CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BẤT KỲ SITE NÀO CỦA GCG. Bằng cách sử dụng GCG site, bạn đồng ý với những điều khoản để sử dụng site này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản đó, bạn có thể thoát ra khỏi site của GCG. Chúng tôi có quyền, theo ý muốn của mình, thay đổi, sửa đổi, bổ sung và xóa đi các phần của những điều khoản này vào bất kỳ lúc nào theo những quy trình quy định.

2. VIỆC XEM XÉT

Bạn thừa nhận rằng những điều quản này quy định việc sử dụng được hỗ trợ bởi việc xem xét hợp lý và có giá, việc nhận được và tính đầy đủ mà được thừa nhận. Không giới hạn những điều trên, bạn thừa nhận rằng những việc xem xét như vậy bao gồm, song không giới hạn trong, việc sử dụng của bạn đối với các GCG site và việc nhận các dữ liệu, tài liệu và thông tin có trên các site khả năng mà chúng xem lại, sử dụng và hiển thị những gì mà bạn gửi cho chúng tôi (như được xác định dưới đây trong phần 4 có tiêu đề “các bản trình nộp”), và khả năng phổ biến ra chông chúng theo quan điểm của chúng tôi.


3. CÁC HẠN ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU

Tất cả các thông tin, nội dung và tài liệu có tên các GCG Site là tài sản thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc tài sản bản quyền của những người cấp phép hoặc những người được của chúng tôi. Tất cả các nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại là tài sản của chúng tôi và/hoặc những người cấp phép/được cấp phép của chúng tôi. Không thông tin, nội dung hoặc tài liệu nào từ GCG Site hoặc bất kỳ Internet site nào mà chúng tôi sở hữu, hoạt động, cấp phép hoặc kiểm soát được sao chụp, tái tạo, tái xuất bản, tải lại, truyền đi, hoặc phân phối bằng bất kỳ hình thức nào. Các GCG Site chỉ được sử dụng cho chính bản thân bạn. Bạn không được sử dụng GCG Site vì những mục đích thương mại hoặc theo cách mà không hợp pháp, hoặc gây thiệt hại cho người khác hoặc thực thể khác, như được xác định theo độc quyền của chúng tôi.

Trong trường hợp bạn tải phần mềm từ GCG Site, kể cả bất kỳ file, hình ảnh nào được nhập hay tạo ra từ phần mềm, và dữ liệu đi cùng với phần mềm (gọi chung là “phần mềm”) được cấp phép cho bạn bởi chúng tôi hoặc những người cấp phép là bên thứ ba để bạn sử dụng chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Chúng tôi không chuyển giấy chứng nhận quyền sở hữu sang phần mềm đó cho bạn. Bạn có thể sở hữu phương tiện truyền thông mà trên đó phần mềm “cư trú”, song chúng tôi và những người cấp phép là bên thứ ba có toàn quyền đối với Phần mềm đó và tất cả những quyền sở hữu trí tuệ trong đó. Bạn không được tái phân phối, bán, đấu giá, hồi dịch, đảo ngược, tháo ra hoặc giảm phần mềm đó sang một dạng mà con người có thể đọc được. Bằng cách tải hoặc sử dụng phần mềm này, bạn đồng ý và đảm bảo rằng bạn không nằm trong, theo sự kiểm soát của, hoặc một quốc gia hoặc cư dân của bất kỳ nước nào như vậy hoặc trên danh mục nào như vậy hoặc vi phạm luật và quy định quản lý xuất khẩu.


4. CÁC BẢN TRÌNH NỘP

Chúng tôi rất hân hạnh được đón nhận thông tin từ những người khách của mình và luôn vui lòng đón nhận ý kiến đóng góp của quý vị đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, chính sách có từ lâu của công ty chúng tôi không cho phép chúng tôi chấp nhận hoặc xem xét những ý tưởng sáng tạo, góp ý hay tài liệu mà chúng tôi không yêu cầu. Chúng tôi hi vọng bạn sẽ hiểu rằng mục đích của công ty là để tránh khả năng hiểu nhầm về sau khi mà những dự án được chúng tôi phát triển hoặc được phát triển với sự chỉ đạo của chúng tôi.5. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ SỰ ĐẢM BẢO AN TOÀN

Bạn đồng ý cung cấp, duy trì và cập nhật những thông tin hoàn chỉnh, nóng hổi, chính xác và đúng sự thật về bản thân như được yêu cầu bởi các quy trình đăng ký của chúng tôi (“Dữ liệu đăng ký”). Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào mà không thỏa mãn những điều kiện nêu trên, hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ những thông tin đó, chúng tôi có quyền treo hoặc chấm dứt tài khoản của bạn, và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng bất kỳ GCG Site nào trong hiện tại và cả tương lai (bất kỳ phần nào trong site). Bạn cũng đồng ý (a) ngay lập tức thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ security_breach@help.go.com về bất kỳ việc sử dụng nào không được phép về username, password, thông tin khác về tài khoản, và bất kỳ sự vi phạm nào khác về an ninh mà bạn biết liên quan đến bất kỳ GCG Site nào. Ngoài ra, bạn đồng ý thoát khỏi tài khoản của mình ở cuối mỗi phần.
Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ hoặc tất cả thiệt hại và tổn thất phát sinh từ việc bạn không tuân theo những quy định nêu trên.


6.VIỆC LIÊN LẠC VÀ DIỄN ĐÀN CÔNG CỘNG

Bạn thừa nhận rằng bất kỳ những gì mà bạn nộp/trình tới GCG Site bằng cách của bất kỳ diễn đàn công cộng nào có thể được truyền thông qua các server của chúng tôi, các server của một hoặc hơn một bên thay mặt cho chúng tôi và Internet, và có thể được xem trên Internet bởi mọi người nói chung và rằng, do đó, bạn không được bảo vệ tính riêng tư liên quan đến nội dung nộp/trình đó. Bạn thừa nhận rằng các diễn đàn công cộng và những đặc điểm đưa ra trong này là những thông tin liên lạc công cộng và không mang tính riêng tư. Vui lòng ghi nhớ rằng bất kỳ khi nào bạn đưa ra thông tin cá nhân của mình trên mạng, thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào, kể cả song không giới hạn trong, một Diễn đàn công cộng, rằng thông tin đó có thể được thu thập và sử dụng bởi những người mà bạn không biết. Chúng tôi không thể đảm bảo tính an toàn của bất kỳ thông tin nào mà  bạn tiết lộ thông qua những phương tiện truyền thông này; bạn tiết lộ những thông tin của mình với rủi ro do chính mình chịu. Bạn phải chịu trách nhiệm hòan toàn đối với nội dung do người sử dụng tạo ra được nộp và/họăc gửi lên theo username của bạn hoặc bằng một cách nào khác trong Diễn đàn công cộng và đối với những hậu quả của việc trình và đưa lên mạng. Bạn thừa nhận rằng việc sử dụng nội dung User-generated được đưa lên trong bất kỳ diễn đàn công cộng nào với rủi ro do bạn chịu. Ví dụ như, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với, và chúng tôi không xác nhận, những ý kiến, lời khuyên, đề nghị được gửi lên hoặc gửi bởi những user trong bất kỳ diễn đàn công cộng nào và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến vấn đề trên.
Chúng tôi có quyền sàng lọc, từ chối đưa lên, loại bỏ hoặc biên tập lại Nội dung User-Generated (do người sử dụng tạo ra) vào bất kỳ thời điểm nào và đối với bất kỳ hoặc không lý do nào với toàn quyền của chúng tôi mà không có sự thông báo trước, mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ làm như vậy hoặc theo dõi bất kỳ diễn đàn công cộng nào. Nếu chúng tôi chọn sàng lọc Nội dung User-Generated (do người sử dụng tạo ra), có thể có một sự trì hoãn trong việc đưa những nội dung đó trong Diễn đàn công cộng để cho phép một qúa trình xem xét lại. Nếu chúng tôi có những câu hỏi về Nội dung User-Generated (do người sử dụng tạo ra) kể cả, song không giới hạn trong, chẳng hạn như, việc làm sáng tỏ rằng bạn có bản quyền hoặc giấy phép khác để đưa lên những tài liệu đó. Khi tham gia vào một Diễn đàn công cộng, không bao giờ được cho rằng những người trên đó đúng thực sự là những gì họ nói về bản thân họ, thực sự biết những gì mà họ nó là họ biết, hoặc thực sự cộng sự của một người mà họ nói họ là cộng sự. Thông tin thu được từ Diễn đàn công cộng không đáng tin cậy, và không nên thực hiện bất kỳ hành động nào, kể cả đối với thương mại hoặc thực hiện bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên những thông tni mà bạn không xác nhận được. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với tính chính xác của bất kỳ nội dung Nội dung User-Generated (do người sử dụng tạo ra) có trong Diễn đàn công cộng, và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc giao dịch thương mại, đầu tư, hoặc bất kỳ quyết định nào khác được đưa ra hoặc hành động được thực hiện hay không được thực hiện dựa trên những thông tin hay nội dung đó.

Khả năng của bạn để tiếp cận và xem Nội dung Nội dung User-Generated (do người sử dụng tạo ra) trong một Diễn đàn công cộng và/hoặc để gửi Nội dung User-Generated (do người sử dụng tạo ra) trong phạm vi của một Diễn đàn công cộng mà tuân theo một số hạn định nhất định về độ tuổi và/hoặc những quy trình liên quan mà có thể xem lại theo quyền của chúng tôi vào bát kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì. Bất kỳ hạn định hoặc quy định nào về độ tuổi sẽ đựơc đưa lên trong phạm vi Diễn đàn công cộng nếu được áp dụng. Trở lại phần đầu.

7.LUẬT ÁP DỤNG NỘI BỘ

Sau đây là danh mục luật áp dụng nội bộ cho các GCG Site. Bằng cách sử dụng các GCG Site, bạn đồng ý rằng:

  1. Bạn sẽ không gửi, nộp, nạp lên, phân phối, hoặc bằng một cách nào đó phổ biến hoặc truyền bất kỳ nội dung Nội dung User-Generated (do người sử dụng tạo ra) mà (a): mang tính phỉ báng, lăng mạ, quấy rối, sỉ nhục, đe dọa hoặc có thể được xem như là nguồn gốc hoặc tạo nên một sự xâm phạm quyền riêng tư của người khác; (b) tin mù quáng, thù hằn hoặc mang tính sỉ nhục; (c) hoặc mang tính bạo lực, thô tục, tục tĩu, khiêu dâm, hoặc bằng cách nào đó diễn đạt nội dung tình dục; (Diễn đàn công cộng) trái pháp luật hoặc khuyến khích hành động trái pháp luật với ý định ràng buộc họ; (e) vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ quyền nào hoặc quy định nào bao gồm, song không giới hạn trong: (i) bản quyền, bằng sáng chế, tên thương mại, bí mật thương mịa hoặc những quyền sổ hữu khác; (ii) quyền bảo vệ tính riêng tư (nhất là bạn không được phân phối những thông tin cá nhân của người khác ở bất kỳ dạng nào mà không có sự đồng ý của họ) hoặc tính công chúng; hoặc (iii) bất kỳ nghĩa vụ bảo vệ thông tin mật nào; hoặc không tuân theo các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với Việc cấp phép nội dung đưa lên mạng (quy định ở  trên trong phần 4 có tiêu đề “NHỮNG PHẦN NỘP/TRÌNH”.
  2. Bạn có hay sở hữu các quyền, giấy phép và sự đồng thuận và những sự cho phép cần thiết, mà không cần bất kỳ sự cho phép nào từ hoặc việc thanh toán cho bất kỳ người nào hay thực thể nào khác, để sử dụng hay ủy quyền cho chúng tôi sử dụng, phân phối hay khai thác theo tất cả mọi cách được cho phép bởi những điều khoản này về việc sử dụng (kể cả, song không giới hạn trong, giấy phép đưa thông tin), tất cả bản quyền, tên thương mại, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền riêng tư và công khai (kể cả, song không giới hạn trong, tên, những bản giống nhau hoặc giọng nói) và/hoặc những quyền sở hữu khác có trong bất kỳ Nội dung Nội dung User-Generated (do người sử dụng tạo ra) mà bạn đưa ra, tải lên, phân phối hoặc bằng cách nào khác phổ biến nó. Việc cấp phép cho chúng tôi đến trực tiếp từ những hội đó. Bất kể những điều nói trên, dù bạn là một thành viên của bất kỳ tổ chức nòa thực hiện quyền của mình, bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép vĩnh viễn, không độc quyền và là giấy phép không hủy ngang cho việc thực hiện một cách rộng rãi một bố cục âm nhạc (kể cả những bài hát được ưa chuộng) có trong mỗi thông tin mà bạn gửi.
  3. Bạn sẽ không quảng cáo hay bán bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hay một cái gì khác (dù là vì lợi nhuận hay không), hoặc nài nỉ người khác (kể cả song không giới hạn trong việc nài nỉ phần đóng góp hay tặng) hay sử dụng bất kỳ Diễn đàn công cộng vì những mục đích thương mại ở bất kỳ hình thức nào, hoặc (b) sử dụng bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ có trên GCG Site (kể cả, song không giới hạn trong, những thiệp chúc mừng điện tử, các chức năng e-mail, (chẳng hạn email gửi cho bạn bè) và các dịch vụ chọn đường tuyến RSS hoặc tương tự) vì những mục đích thương mại dưới bất kỳ hình thức nào;
  4. Bạn sẽ không nộp, tải lên, phân phối hoặc bằng bất kỳ cách nào khác phổ biến hoặc truyền bất kỳ phần mềm hay file máy tính nào khác mà có chứa virus hoặc thành phần khác gây nguy hiểm, hoặc bằng một cách khác làm hỏng họăc hủy hoại các GCG Site hoặc bất kỳ hệ thống nào được kết nối, hoặc can thiệp vào việc sử dụng các GCG Site của bất kỳ ai hay tổ chức nào;
  5. Bạn sẽ không mạo nhận mình là bất kỳ ai hay tổ chức nào hoặc nói sai thông tin về mình với bất kỳ ai hay tổ chức nào, kể cả, song không giới hạn trong, việc sử dụng username, passwork hoặc thông tin tài khoản khác của người khác, hay tên, giọng nói, hình ảnh của bất kỳ người nào khác.
  6. Bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động tiêu cực, hủy hoại hoặc chống lại xã họi, kể cả “việc gây ra hỏa hoạn”, “gửi thư rác”, “làm ngập”, …. như những cụm từ thường đựơc sử dụng và hiểu trên Internet;
  7. Bạn sẽ không xóa bất kỳ thông báo hợp pháp, các sự từ chối hay thông báo về quyền sở hữu nào chẳng hạn như bản quyền hoặc biểu tượng nhãn hiệu thương mại, hoặc chỉnh sửa bất kỳ logo nào mà không thuộc quyền sở hữu của bạn hoặc không được phép sửa đổi;
  8. Bạn sẽ không đưa ra, tải lên, phân phối hoặc bằng cách nào đó làm cho những thông tin đó được mọi người biết đến hoặc gửi bất kỳ nội dung Nội dung User-Generated (do người sử dụng tạo ra) hoặc đưa ra những tuyên bố ở bất kỳ Diễn đàn công cộng mà không liên quan đến chủ đề được nêu rõ hoặc chủ đề của Diễn đàn công cộng.
  9. Bạn sẽ không đưa ra, tải lên, phân phối hoặc bằng cách nào đó làm cho những thông tin đó được mọi người biết đến (hoặc nỗ bằng mọi cách để đưa ra, tải lên, phân phối hoặc bằng cách nào đó làm cho những thông tin đó được mọi người biết đến hoặc gửi đi) bất kỳ nội dung Nội dung User-Generated (do người sử dụng tạo ra) trong những hạn định của một Diễn đàn công cộng, song không giới hạn trong, những giới hạn về độ tuổi, quy trình và/hoặc những điều khoản này về việc sử dụng: bạn sẽ không tham gia vào (hoặc bằng mọi cách để tham gia vào) bất kỳ hoạt động tội phạm nào, kể cả, song không giới hạn trong nội dung khiêu dâm trẻ em, mồi chài, lạm dụng tình dụng, lừa gait, buôn bán bất hợp pháp đồ trộm cắp, buôn bán thuốc phiện, quấy rối, ăn trộm, và thông đồng để thực hiện bất kỳ họat động tội phạm nào
8. QUYỀN BỎ NỘI DUNG

Chúng tôi có quyền, song không tuyên bố bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào, để bỏ đi bất kỳ Nội dung User-Generated (do người sử dụng tạo ra) nào từ GCG Site (a) mà vi phạm những điều khoản về sử dụng này (kể cả, song không giứi hạn, trong các Quy định nội bộ) và (b) tuân theo bất kỳ trát đòi hầu tòa, mệnh lệnh hay hợp tác với những người thi hành phát luật liên quan đến việc bất kỳ user nào được cho là sử dụng GCG Site theo cách vi phạm pháp luật. Nếu chúng tôi cho là phù hợp, chúng tôi có quyền lưu vào hồ sơ bất kỳ Nội dung User-Generated (do người sử dụng tạo ra) nào như vậy và chuyển toàn bộ hay một phần nội dung đó tới những người thi hành pháp luật.

9. NỘI DUNG KẾT NỐI VỚI BẤT KỲ GCG SITE NÀO

Bạn cần phải lưu ý rằng khi bạn vào GCG Site, có thể bạn sẽ được chỉ dẫn tới những site khác mà ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Có những đường link tới nhũng site khác từ các trang trên GCG Site. Chẳng hạn như, nếu bạn nhắp chuột vào một tựa quảng cáo hoặc một kết quả tìm kiếm, thì cái nhắp chuột ấy có thể sẽ đưa bạn ra khỏi GCG Site. GCG Site có các đường link từ các nhà quảng cáo, tài trợ và đối tác mà có thể sử dụng (các) logo như một phần của quan hệ hợp tác nhãn hàng. Bạn hiểu rằng khi bạn nhắp chuột vào một link mà để lại một GCG Site, site mà nó sẽ ở trên đó không được chúng tôi kiểm soát và những điều khoản khác nhau về việc sử dụng và tính riêng tư khác có thể được áp dụng với site này. Bằng cách nhắp chuột vào các link tới những site khác, bạn hiểu rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những site đó. Chúng tôi có quyền chặn các đường link từ các site của bên thứ ba tới GCG Site, mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ làm như vậy.
Chúng tôi không đưa ra bất kỳ phần trình nào liên quan đến nội dung của các GCG Site liệt kê trong bất kỳ danh bạ nào của chúng tôi. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với tính chính xác, tính thích hợp, tuân theo bản quyền, tính hợp pháp, hoặc đúng đắn của tài liệu có trong các site liệt kê trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi hoặc được kết nối với GCG Site bằng một cách khác.


10. SỰ KHÔNG NHẬN TRÁCH NHIỆM

THÔNG TIN, NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU TRÊN GCG SITE ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ THỰC TẠI” VÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐẢM BẢO NÀO VỀ BẤT KỲ DẠNG NÀO, DÙ LÀ ÁM CHỈ HAY NÓI RÕ, TỚI MỨC ĐỘ CHO PHÉP THEO LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KỂ CẢ, SONG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG, NHỮNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM CỤ THỂ. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG NHỮNG CHỨC NĂNG CÓ TRONG THÔNG TIN, NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU Ở BẤT KỲ GCG SITE NÀO (KỂ CẢ SONG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG SỰ GIỚI HẠN, NỘI DUNG DO NGƯỜI SỬ DỤNG TẠO RA (USER-GENERATED) SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, RẰNG NHỮNG SAI SÓT SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC, HOẶC RẰNG BẤT KỲ GCG SITE HAY SERVER NÀO MÀ TẠO NÊN THÔNG TIN ĐÓ, NỘI DUNG ĐÓ HAY TÀI LIỆU ĐÓ LÀ KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS HOẶC NHỮNG THÀNH PHẦN GÂY NGUY HIỂM KHÁC. HƠN NỮA, BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ CHI PHÍ ĐỐI VỚI VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ, KHẮC PHỤC VÀ SỬA CHỮA CẦN THIẾT. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐƯA RA BẤT KỲ CAM KẾT NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC CÁC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ THÔNG TIN, NỘI DUNG, SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ NÀO TRONG GCG SITE HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP, ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ GCG SITE NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, KỂ CẢ, SONG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG NỘI DUNG DO NGƯỜI SỬ DỤNG TẠO RA (USER-GENERATED) HOẶC BẤT KỲ SITE HAY DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨBA NÀO TỪ BẤT KỲ HOẶC TỚI BẤT KỲ GCG SITE NÀO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH, ĐÁNG TIN CẬY, AN TOÀN …. LUẬT ÁP DỤNG CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ NHỮNG ĐẢM BẢO HÀM ẨN, VÌ VẬY CÓ THỂ NHỮNG LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.
Chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với tính chính xác, hoàn chỉnh và luôn có sẵn của các thông tin, nội dung và tài liệu trên các site mà link với GCG Site. Chúng tôi không đảm bảo rằng bạn sẽ hài lòng với bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà bạn mua trên site của một bên thứ ba mà link với GCG Site hoặc thông tin, nội dung, tài liệu của bên thứ ba có trong site của chúng tôi (kể cả, song không giới hạn trong, Nội dung do người sử dụng tạo ra (User – Generated trong các Diễn đàn công cộng). Chúng tôi không xác nhận bât kỳ hàng hoá nào và cũng không thực hiện bất kỳ bước nào để xác nhận tính tính xác, hoàn chỉnh và đáng tin cậy của, bất kỳ thông tin, nội dung hay tài liệu nào có trong site của bên thứ ba. Chúng tôi không tuyên bố và đảm bảo rằng đối với sự an toàn của bất kỳ thông tin, nội dung hay tài liệu nào (kể cả, song không giới hạn trong thẻ tín dụng và các thông tin cá nhân khác) mà có thể bạn sẽ được yêu cầu để cung cấp cho bên thứ ba. Qua đây, bạn từ bỏ không huỷ ngang bất kỳ sự khiếu kiện nào đối với chúng tôi về thông tin, nội dung hay tài liệu nào (kể cả, song không giới hạn trong, Nội dung do người sử dụng tạo ra (User-Generated), trên các site của bên thứ ba, và bất kỳ thông tin, nội dung hay tài liệu nào mà bạn cung cấp cho các site của bên thứ ba đó (kể cả, song không giới hạn trong, thẻ tín dụng và những thông tin các nhân khác). Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thực hiện việc kiểm tra bất kỳ điều gì mà bạn cảm thấy cần thiết hoặc phù hợp trước khi tiếp tục các hợp đồng offline hoặc online với bất kỳ bên thứ ba nào.


11.ĐẶT MUA, VIẾT HOÁ ĐƠN

Một số dịch vụ được cung cấp trên các GCG Site là dịch vụ dựa trên cơ sở đặt mua, chẳng hạn như riêng rẽ hoặc hợp tác. Vui lòng xem Thoả thuận Dịch vụ Thành viên đối với dịch vụ dựa trên cơ sở đặt mua được áp dụng để biết những điều khoản và điều kiện cụ thể được áp dụng.

12. SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc duy trì tính bí mật của username, password và tài khoản của bạn, cũng như tất cả những hoạt động mà có trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và duy trì để chúng tôi, những người cấp phép, được cấp phép, phân phối, đại lý, đại diện và những người sử dụng được uỷ quyền khác của chúng tôi, và mỗi bên bán lại, nhà phân phối, cung cấp dịch vụ của những thực thể nói trên, và tất cả nhân viên, giám đốc, chủ nhân, người làm công, đại lý, đại diện của những thực thể nêu trên (gọi chung là “các bên bị thiệt hại”) vô hại trước bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí nào đối với việc điều tra và bảo vệ quyền lợi trước bất kỳ sự tố tụng hay hành vi đe doạ nào) gây ra đối với “các bên bị thiệt hại” liên quan đến bất kỳ khiếu kiện nào phát sinh từ bất kỳ sự vi phạm nào do bạn gây ra đối với các điều khoản quy định về việc sử dụng nay hay khiếu kiện phát sinh từ  tài khoản của  bạn. Bạn sẽ nỗ lực hết sức để hợp tác với chúng tôi trong việc bảo vệ mình đối với bất kỳ khiếu kiện nào. Chúng tôi có quyền, với chi phí của mình, thuê một tư vấn và bảo vệ và kiểm soát bất kỳ vấn đề gì mà bạn phải bồi thường.

13. SỰ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Không tình huống nào, kể cả, song không giới hạn trong việc khinh suất, mà chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ người nào hay thực thể nào khác đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt thiệt hại do hậu quả, kể cả, song không giới hạn trong sự tổn thất về lợi nhuận, thương tích cá nhân (kể cả tử vong) và sự thiệt hại về tài sản mà phát sinh từ (a) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng bất kỳ GCG Site nào hoặc nội dung, tài liệu, chức năng nào trên site đó, hoặc (b) hành động hoặc hành vi, dù là online hay offline của bất kỳ người nào sử dụng GCG Site hoặc bất kỳ ai hoặc thực thển ào khác, thậm chí nếu chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra của thiệt hại đó. Không có tình huống nào mà trách nhiệm toàn diện của chúng tôi đối với bạn đối với tất cả thiệt hại, tổn thất và nguyên nhân của sự tố tụng dù là trong hợp đồng, sai lầm cá nhân hoặc dân sự (kể cả, song không giới hạn trong sự khinh suất) vượt quá số tiền được thanh toán bởi bạn, nếu có hoặc $100 (bất kỳ số nào nhỏ hơn) đối với việc tiếp cận hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bất kỳ GCG Site nào. Hơn nữa, không có tình huống nào mà chúng tôi, những người cấp phép, được cấp phép, và mỗi bên bán lại, nhà phân phối, cung cấp dịch vụ của những thực thể nói trên sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự trì hoãn hay không thực hiện phát sinh một cách trực tiếp hay gián tiếp từ một sự kiện bất khả kháng hoặc nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hay của họ, kể cả, song không giới hạn trong thiên tai, chiến tranh, sự trục trặc về thiết bị và kỹ thuật, sự trục trặc về điện và sự thay đổi bất thường, đình công, tranh chấp lao động, cuộc bạo loạn, sự náo động, sự thiết nhân công hoặc nguyên vat liệu, thiên tai, hành động của chính phủ, mệnh lện của toà nước ngoài hoặc trong nước, việc không thực hiện của bên thứ ba, hoặc bất kỳ lý do nào ngoài tầm kiểm soát của hợp lý của chúng tôi hoặc những người cấp phép và được cấp phép của chúng tôi hay bất kỳ bên bán lại, nhà phân phối, cung cấp dịch vụ của những thực thể nói trên.
Ngoài ra, bạn cũng hiểu và đồng ý rằng không người cấp phép hay được cấp phép nào của chúng tôi hay bất kỳ bên bán lại, nhà phân phối, cung cấp dịch vụ của những thực thể nói trên chịu trách nhiệm hay chịu trách nhiệm pháp lý đối với (a) bất kỳ sự không tương hợp nào giữa các GCG Site và bát kỳ site, dịch vụ, phần mềm hay phần cứng nào hoặc (b) bất kỳ sự chậm trễ hay sai sót nào mà bạn có thể gặp phải với bất kỳ sự truyền hay giao dịch nào liên quan đến GCG Site theo cách thức chính xác hoặc kịp thời.
Những hạn định, loại trừ và sự không nhận trách nhiệm trong phần này và phần khác trong những điều khoản về sử dụng này được áp dụng ở mức cao nhất cho phép bởi luật được áp dụng. Luật được áp dụng có thể không cho phép sự hạn định hoặc loại trừ, trách nhiệm pháp lý đối với sự không nhận trách nhiệm đối với một số điều khoản lập ra trong những điều khoản này. Vì vậy, có thể những loại trừ, hạn định và sự không nhận trách nhiệm đó không áp dụng cho bạn.


14.NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ THẨM QUYỀN VÀ NƠI XỬ ÁN

Bạn đồng ý rằng bất kỳ sự tố tụng nào theo luật pháp hoặc luật công lý phát sinh từ hay liên quan đến những điều khoản này về việc sử dụng sẽ được lưu ở nơi xét xử. Chúng tôi không khẳng định rằng những thông tin, nội dung hay tài liệu trên bất kỳ GCG Site nào là phù hợp và luôn có  sẵn để sử dụng ở bất kỳ địa điểm cụ thể nào. Những ai truy cập một GCG Site thì làm điều đó là do ý muốn của họ và phải chịu trách nhiệm tuân theo tất cả luật được áp dụng, kể cả, song không giới hạn trong luật áp dụng trong nước.


15. SỰ SỬA ĐỔI

Chúng tôi có quyền, với ý muốn của của mình, thay đổi, sửa đổi, bổ sung, hoặc xoá đi các phần của những điều khoản sử dụng này vào bất kỳ khi nào mà công cần thông báo trước, và bạn phải có trách nhiệm xem lại những điều khoản này để cập nhật được thông tin thay đổi. Việc bạn sử dụng bất kỳ GCG Site nào có sự sửa đổi cho thấy bạn đồng ý và chấp nhận những điều khoản đã được sửa đổi đó

16. SỰ CHẤM DỨT

Những điều khoản về việc sử dụng này có hiệu lực cho đến khi có sự chấm dứt của bạn hoặc của chúng tôi. Bạn có thể chấm dứt những điều khoản về việc sử dụng này và huỷ bỏ toàn bộ tài liệu có được từ bất kỳ hoặc tất cả các site và tất cả những tài liệu liên quan và tất cả các bản sao, được thực hiện theo những điều khoản này về việc sử dụng. Trong trường hợp mà bạn chấm dứt những điều khoản này về việc sử dụng, bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi về sự chấm dứt đó bằng cách gửi thông báo về sự chấm dứt đó bằng thư đảm bảo, fax hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác.
Chúng tôi có thể ngay lập tức chấm dứt những điều khoản này về việc sử dụng liên quan đến bạn (kể cả việc truy cập vào bất kỳ và tất cả các GCG Site) mà không cần lý do hay thông báo nào cho bạn. Khi chấm dứt, bạn phải dừng ngay việc sử dụng các GCG Site và huỷ bỏ toàn bộ tài liệu có được từ bất kỳ hoặc tất cả các site và tất cả những tài liệu liên quan và tất cả các bản sao, được thực hiện theo những điều khoản này về việc sử dụng.
Chúng tôi đã và đang áp dụng và thực hiện một chính sách mà sẽ chấm dứt, trong những tình huống hợp lý, những người sử dụng mà có lặp đi lặp lại hành động vi phạm bản quyền. Những quy định này về việc sử dụng, mà có tính chất là “cứu rỗi” sự chấm dứt của những điều khoản này về việc sử dụng này, sẽ không “cứu rỗi” sự chấm dứt đối với trường hợp vừa nêu.


17. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Những điều khoản này về việc sử dụng bị chi phối và hiểu luật của Hoa Kỳ, và không đem lại hiệu lực cho bất kỳ nguyên tắc nào về sự mâu thuẫn của luật pháp. Nếu bất kỳ điều nào trong những điều khoản này về việc sử dụng không hợp pháp, không còn hiệu lực vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ được xem như có thể được tách ra từ những điều khoản còn lại và sẽ không tác động đến tính hiệu lực và tính thực thi của những điêu khoản còn lại. Không sự từ bỏ nào đối với bất kỳ điều khoản nào của những điều khoản này về việc sử dụng này được xem như một sự từ bỏ tiếp tục của điều khoản đó hay những điều khoản còn lại, và việc chúng tôi không bổ sung bất kỳ quyền hay quy định nào theo những điều khoản này về việc sử dụng sẽ tạo nên một sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN GCG SITE PHẢI BẮT ĐẦU TRONG VÒNG 01 (MỘT) NĂM SAU KHI NGUYÊN NHÂN ĐÓ XUẤT HIỆN; NẾU KHÔNG, NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG ĐÓ SẼ VĨNH VIỄN BỊ TỪ CHỐI.